The Latest

Jasarevic 1Sinoć oko 22:30 min pojavilo se klizište u Kazanima koje je direktno udarilo u kuću Srebrenčanina Emira Jašarevića.

 - Gornji zid kuće je napukao, kao i plafon u sobi te je došlo do ispućenja zidova u sobi od udara. To je strašno bilo sinoć kad je grmilo, uplašeni smo ja i porodica. Imam sina od tri godine i jedini sam u porodici koji je zaposlen. Ovu kuću sam kupio prije dvije godine, jer želim da živim u Srebrenici. Očekujem još klizišta. Živimo u strahu, jer ne znamo šta nam se možedesiti. I dalje ostajemo u kući, ne planiram nigdje ići, jer nemam gdje – kazao je za naš radio Jašarević.

On očekuje nadležne iz opštinske službe civilne zaštite Srebrenica da izađu na teren.

Emir je zaposlen u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebrenici, a kredit je podigao kako bi kupio kuću i porodici obezbjedio krov nad glavom.

Autor: JP JS RTV Srebrenica 

grujicic meknilU posjeti opštini Srebrenica danas je boravila  sekretar Ambasade Velike Britanije u BiH Kristina Meknil (Christine McNeill) koja se sastala sa opštinskim načelnikom Mladenom Grujičićem. Prilikom današnje posjete načelnik Grujičić i McNeill su razgoarali o podršci Velike Britanije opštini Srebrenica, te o projektima samozapošljavanja.

 - Sekretar Ambasade Velike Britanije Christine McNeill je prenijela zadovoljstvo britanske Ambasade načinom rada novog rukovodstva ove opštine, odnosom prema građanima, kao i prvim potezima i pristupom rješavanju određenih ciljeva i projekata - rekao je Grujičić i dodao da je gošću je upoznao o stanju i aktivnostima koje se vode na području ove opštine u cilju poboljšanja životnih uslova svih njenih stanovnika.

- Upoznati smo sa dosadašnjim aktivnostima i projektima čiju je realizaciju u Srebrenici podržavala Velika Britanija. Predstavili smo naše ideje za budućnost i nove projekte i dobili obećanje da će britanska Ambasada nastaviti saradnju i pružati podršku opštini Srebrenica, a posebno konkretnim projektima samozapošljavanja, što je jedan od prioriteta opštinske vlasti - rekao je Grujičić.

Izvor: http://www.srebrenica.gov.ba

 

skupstine smjeneNa osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), člana 47.  Statuta opštine Srebrenica ("Službeni glasnik opštine Srebrenica", broj: 1/16) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine opštine Srebrenica, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica:

SAZIVA
III redovnu sjednicu Skupštine opštine Srebrenica
koja će biti održana dana 03.03.2017. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati u Sali Skupštine opštine Srebrenica

Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa II redovne sjednice skupštine opštine Srebrenica održane 30.01.2017. godine, Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa nastavka II redovne sjednice skupštine opštine održnog 07.02.2017. godine, te upoznavanje sa skraćenim Izvodom iz zapisnika sa III sjednice Kolegija Skupštine opštine Srebrenica održanog 15.02.2017.godine;

Za sjednicu predlažem sljedeći :

Dnevni red

1. Odbornička pitanja i odgovori, prispjela pošta;

2. Izbor i imenovanje zamjenika načelnika opštine Srebrenica;

3. ODLUKE:

a) Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Opštine Srebrenica za izuzetan doprinos u 2016. godini;
b) Odluka o imenovanju člana školskog odbora JU Prva osnovna škola Srebrenica;
c) Odluka o listi stručnjaka na području opštine Srebrenica;
d) Odluka o poništenju odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara;
e) Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara;
f) Odluka o izmjeni i dopuni Operativnog plana utroška sredstava prikupljenih na investiciono-razvojnoj konferenciji Srebrenica 2015;
g) Odluka o izradi master plana opštine Srebrenica;
h) Odluka o finansiranju rada savjeta Mjesnih zajednica;
i) Odluka o raspisivanju i provođenju izbora u mjesnim zajednicama na području opštine Srebrenica;

4. PROGRAMI:

a) Program zajedničke komunalne potrošnje;
b) Program korištenja prihoda dobivenih od naknada od posebnih namjena za šume u 2017. godini;
c) Program korištenja sredstava naknade dobivene na osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe;

5.    Procjena ugroženosti opštine Srebrenica od prirodnih i drugih nesreća na bazi rizično-bazičnog dimenzioniranja;

6.    INFORMACIJE:

a)    Informacija o radu Pravobranilaštva RS – Sjedište zamjenika Vlasenica za period od 01.01. do 31.12.2016.g.

7.    Tekuća pitanja.

Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica
Hamdija Fejzić, s.r.

560e602d 5f08 4f60 bce0 5d6c0a0a0a80 srebrenica grad 700x402Podnošenje zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde iz 2007. godine o tužbi BiH protiv Srbije i Crne Gore za zločin genocida ovih dana je top tema svih medija. U nastavku prenosimo stavove čelnika opštine Srebrenica i predstavnica dva Udruženja.

Hajra Ćatić, predsjednica Udruženja „Žene Srebrenice“.

- Ima dosta argumenata sa kojim možemo ići da se proširi revizija za tužbu i smatram da ni ukom slučaju ne treba odustajati. Uglavnom ostajemo pri tome da istrajemo u tome da doživimo pravdu. Svi znamo da je agresija krenula iz Srbije, da je JNA se priklonila Srbiji i imali su naoružanje, dok mi nismo ništa imali. Avijacija svaki dan nas je bombardovala, a poneki su iz Bajine Bašte su nadletjali, da ne kažem granatiranja ovo – ono koji su stanovali duž tamo Drine svi su morali izbjeći, ne samo od granata Srbije, već su ovamo naoružali i Srbe u BiH. Porodice žrtva su da se Srbija proglasi da je učestovala u genocidu u Srebrenici, ne samo u Srebrenici, agresija je izvršena od strane Srbije na BiH – kazala je Ćatić.

Hatidža Mehmedović, predsjednica Udruženja „Srebreničke Majke“.

- Ja ne znam šta je tolika prašina i šta će ta pitanja tolika. Jel jedan narod nema pravo na pravdu, pa tako žrtve ako nisu imali pravo da imaju svoju djecu, da imaju svoje sinove, da imaju život, da imaju veselje, da imaju se čemu radovati, da imaju snahe i unučiće, jel to nemaju pravo imati na pravdu. Ovo je stavrno nezamislivo da se može toliko zlo učinuti, da se može jedan narod toliko obespraviti,a da nema pravo na pravdu. To se trebaju da zapitaju oni koji tako rade. Ta pravda i sve što će se dešavati više će vrijeđati onima koji su učinuli nepravdu, nego nama koji nemamo svoju budućnost, nemamo svoju djecu, nemamo nikoga. Ko je kriv neka odgovara, mi ne možemo generalisati da su svi Srbi zločinci, ali su meni i nama lično i na hiljade, hiljade bijelih nišana što su u Memorijalnom centru Srbi uradili sa srpske strane. Pa ko je kriv neka odgovara. Svi znamo ko je počinuo agresiju na BiH, jer Srbi iz BiH ne bi imali čim, jer i mi nismo imali čime da se branimo. Srbija od koga je dobila zeleno svjetlo, to ona zna, pa što bježe od pravde što ne sagledaju činjenice,što se ne prihavti odgovovornost, niko ni od koga ne traži da se stavlja na vješalo, nego traži samo da se ne negira genocid i prizna ono što se uradilo, da djeca mogu živjeti u normalnoj budućnosti da ne žive u strahu. Pravda nije zadovoljena, nepravda proizvodi mnogo više zlo nego što se desilo – ističe Mehmedović.

Hamdija Fejzić, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.

- Podigla se velika prašina oko revizije šta bi bilo da je 2007. godine presuda bila drugačija da je Srbija osuđena, ona bi sigurno uložila žalbu na to. Međutim, pravo i BiH je da ponovo uloži žalbu ako je našla neke nove dokaze, a sigurno jeste i na taj način treba da zadovolji pravdu i žrtve, te da se ispravi greška koja je napravljena pri suđenjem 2007. godine  jer smatramo da je počinjen genocid nad Bošnjacima i da treba tu grešku ispraviti – rekao je Fejzić.

Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.

- Ja sam nedavno iznio svoj stav i to je stav da mislim većine normalnih ljudi kojih žele da krenu nekim novim putem, odnosno u budućnost. Naša politika je usmjerena k tome da idemo prema budućnosti, da se ne vraćamo unazad, a ova revizija očigledno je da nas vraća na sam početak na sve ono ponavljanje šta se dešavalo odnosno na stavranje što dubljeg jaza, pre svega između BiH i Srbije, a onda između Federacije i Republike Srpske, onda između Bošnjaka i Srba. Mislim da će preovladavati razum da normalni ljudi koji ne žele da se ponovi prošlost, odnosno ono što se desilo 1991,1992.,1993. godine, dakle onaj rat da će osuditi ovakvo jedno odstupanje, mimo instucionalno i da će učinuti sve da gledamo u budućnosti i da stvorimo bolje uslove za sve ljude koji su dali za stvaranje Republike Srpske i Federacije koji su se našli u takvoj situaciji da nisu imali izlaza i koji su dali svoje živote da njihovoj djeci obezbedimo neku novu perspektivu, a ne da se non – stop vraćamo i vodimo politikom prošlosti što se u Srebrenici pokazalo kao jedna loša politika koja je doprinijela samo tome da je Srebrenica je poznata prema lošim stvarima, da u Srebrenici sve manje i manje stanovnika imamo i da u Srebrenici sve manje ljudi želi da ostane i sve manje ljudi želi da ulaže u Srebrenicu. Dakle, ta politika je pokazala svoj rezultat, imamo dvadeset godina stagniranja, mi to želimo da promjenimo. Ja mislim da ova revizija opet želi vratiti na onu ravan kakav je to bila prije dvadeset godina, ali nadam se da će ljudi to prepoznati i da ćemo mi bar na lokalu usmjeriti svu svoju energiju da pokrenemo ovdje život u Srebrenici, a visoku politku ćemo prepustiti visokim političarima – zaključio je Grujčić.

Autor: JP JS RTV Srebrenica 

 

srebrenicaaaNačelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić sa saradnicima i predstavnicima UNDP-a juče je boravio u Beogradu radi usaglašavanja detalja oko početka radova u Srebrenici na objektima koje finansira Vlada Srbije. Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice i početak izgradnje obdaništa u Srebrenici najavljeni su za početak aprila ove godine.

- Juče smo imali sastanak u Vladi Srbije u vezi implementacije projekata za opštinu Srebrenica. Na sastanku smo usaglasili sve detalje oko projekata, takođe smo usaglasili da određene stvari oko ušteda, idemo u izmjenu operativnog plana koji će se odnositi na neke nove dodatne projekte, a to su prije svega izrada trotoara od Uščine Bašće do Soloćuše, podsticaja u otvaranju novih firmi, odnosno zaposlenje novih radnika, zatim izrada master plana Srebrenice kao grada kulture i izrada jednog objekta u Skelanima čiji je vlasnik Opština za pokretanje pogona konfekcije za zapošljavanje oko 20 osoba sa tog prostora – izjavio je za naš radio Radomir Pavlović, potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica.

Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić sa saradnicima i predstavnicima UNDP-a jučer su posjetili najmlađeg predsjednika opštine  Palilula u Srbiji Aleksandar Jovičić koji je rodom iz Srebrenice.

- Razgovarali smo o uzajamnoj saradnji i Aleksandar će uskoro da posjeti opštinu Srebrenica i izrazio je spremnost da pomogne razvoju opštine. On će vjerovatno doći na svečanu sjednicu Skupštine opštine Srebrenica koja će biti 11. marta u Srebrenici – istakao je Pavlović. 

Autor: JP JS RTV Srebrenica

 

 

opstina srebrenicaDelagacija Vakufske direkcije iz Sarajeva danas je boravila u posjeti opštini Srebrenica. Povod posjete je implementacija jednog od projekta koji finansira Kraljevina Saudijske Arabije. Iz tog razloga razgovarali su sa načelnikom opštine Srebrenica, Mladenom Grujičićem.

- Danas smo imali inicijalni sastanak da utvrdimo eventualne dogovore i uslove projekta koje finansira Karljevina Saudijske Arabije te da vidimo koji su sljedeći koraci u smislu dogovora oko realizacije projekta – izjavio je Huso Salihović, pravnik u Vakufskoj direkciji.

Salihović naglašava da je projektom planirana izgradnja stambene - poslovne zgrade u svrhu stanovanja mladih bračnih parova U Srebrenici.

- Planirano je 25 stanova. Ovo je inicijalni sastanak na kojem smo razgovarali o svim eventualnim mogućnostima. Postoji dobra volja sa strane Islamske zajednice odnosno Vakufske direkcije, kao i pozitivno mišljenje lokalne zajednice opštine Srebrenica, te i finansijera ljudi koji bi putem ambasade Kraljevine Saudijske Arabije. Lokacija koja je planirana za izgradnju stambene – poslovne zgrade nalazi se pored Bošnjačkog kulturnog centra u Srebrenici – pojasnio je Salihović.

Načelnik opštine Srebrenica, Mladen Grujičić u izjavi za medije je kazao da se pojavio problem, jer nije riješen imovinsko pravni odnos kada je u pitanju zemljište.

- Imali smo neke prijedloge sa strane Opštine i prijeldoge od Islamske zajednice. Očigledno je da postoji razlika u razgovoru sa ambasadorom, a jedino rješenje je da napravimo zajednički sastanak koji će biti održan u Sarajevu ili u Srebrenici i da na sastanku definišemo prave namjere potrebe građana Srebrenice odnosno lokaciju koja neće imati nikakv spor te da se projekat što prije realizuje, jer se tri godine kasni sa projektom – istakao je Grujičić.

Autor: K.Šakić / JP JS RTV Srebrenica 

suceska tumor momakOva majka koju vidite na slici prije dvije godine nije se ni za trenutak odvajala od svog sina, čak ni dok spava bdijući nad njim nakon prognoze životno ugrožavajućeg tumora na mozgu za koju doktori u BiH nisu mogli učiniti ništa.

Nakon veoma uspješnog operativnog zahvata u okviru Programa OTVORENE MREŽE, kojeg je izvršio tim klinike Acibadem u Istanbulu prije dvije godine, juče je ova majka na drugoj redovnoj kontroli dobila vijest da je s njenim sinom Izudinom Jašarevićem sve besprijekorno.

Izudin Jašarević se večeras vraća iz Istanbula za Sarajevo, u pratnji koordinatora OTVORENE MREŽE Irme Kolja i jedne od najsretnijih majki na svijetu. Porodici Jašarević želimo mnogo sreće i lijepih trenutaka.

Izvor: Otvorena mreza

urks logoRadio klub Srebrenica osnovan je sredinom 2016. godine, a osnovni ciljevi osnivanja su afirmacija djece i omladine da iskoriste mogućnosti koje pruža radioamaterstvo, elektronika i informatika, pomoć Civilnoj zaštiti opštine Srebrenica pri uspostavljanju mreže za vanredne situacije (elementarne nepogode), održavanje radio sportova (goniomentrija, konstruisanje radio antena za niže i visoke frekfrencije), kao i uspostavljanje i unapređenje saradnje sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Svečanost povodom otvaranja Radio kluba Srebrenica će biti upriličena 25. februara 2017. godine (subota) sa početkom u 12 sati u prostorijama HO MFS "Emmaus" Potočari. Na svečanosti će biti uručene radioamaterske licence za 30 radioamatera iz Srebrenice.

Svečanom otvaranju radio kluba i druženju radioamatera prisustvovaće predstavnici Opštinske uprave Srebrenica, predstavnici medija, kao i radioamaterski klubovi iz Bosne i Hercegovine.

Predsjednik kluba radioamatera, Emir Hajdarbegović bio je gost u program našeg radija i pozvao slušaoce da dođu i uveličaju svečanost u subotu 25.februara.

Autor: JP JS RTV Srebrenica

 

Srebrenica 1RTV Srebrenica je, ponedjeljkom od 13,30 sati, počela sa emitovanjem reportažnih zapisa o povratku ljudi i života u Srebrenicu, emitovanih tokom godina u  programu njemačkog državnog radia DW, Svih 50 priča su sabrane u knjizi “Kako dopisnik iz Srebrenice javlja” uz prevod na italijanski jezik i audio zspis na CD-u, a autor je naš novinar Marinko Sekulić Kokeza, dugogodišnji dopisnik  DW.                                                                       

Profesionalni novinarski izazov i ljubav prema  gradu u kojem sam odrastao ali i inat za dokazivanjem nekim kolegama,  ko je ko, u profesiji,  nameću mi  ideju da se upustim u „nemoguću  misiju“. Ono što mjesecima ne polazi za rukom dobro plaćenim stranim emisarima meni uspijeva 25. januara 1998.godine. Predsjednik SDS-a u Srebrenici Momčilo Cjetinović sa kojim sam prije rata dijelio kancelariju u redakciji Radio Srebrenice,  odmah pristaje na razgovor pod samo jednim uslovom, da posrednik u tim razgovorima budem ja. Povjerenik SDA i Načelnik opštine Srebrenica u egzilu sa sjedištem u Tuzli tada, Abdurahman - Kiko Malkić, pristaje nakon konsultacija u stranačkom vrhu, Uspijeva mi tako da se stavim u ulogu posrednika u njihovom razgovoru o pregovorima koji se vodi putem telefona u radio mostu između Tuzle i Srebrenice. Direktno u eteru bez odlaganja i cenzure njih dvojica pregovaraju pred  ušima javnosti. Uspijeva mi to što niko nije mogao ni sanjati. Evo djelića iz tog višesatnog razgovora u kojem postižemo dogovor za početak zvaničnih pregovora o uspostavi  prve poratne multietničke vlasti u Srebrenici. To je ujedno prvi poratni zvanični kontakt, političkih lidera vlasti u Srebrenici, uživo  bez međunarodnih arbitara...

-       ...Abdurahman Kiko Malkić  - ’Ajd’ da vidimo šta nam je činiti dalje...

-       Momčilo Cvjetinović  -  Evo kad  god hoćete da vidimo sad  o čemu da razgovaramo?

-       Malkić – Da razgovaramo kad će mo doći u Srebrenicu i da pričamo o inplemetaciji.

-       Cvjetinović – Evo ovako,  znači u Srebrenicu možete doći kad god hoćete i sa najavom i bez najave. Ako najvite, onda  trebali bi malo da slušate ono što vam mi savjetujemo u tom momentu, a ako ne najavite onda mi ne snosimo nikakvu odgovornost. Što se tiče inplementacije rezultata biće je tek kada se razjasne ove primjedbe. Ovi matematički podaci o kojima smo mi govorili –

-       Malkić - A šta ako vam mi ponudimo više nego što vi očekujete?

-       Cvjetinović – Nije stvar u tome, stvar je u principima, pazite nama su dolazili ljudi, različiti emisari, sa različitih strana pa kažu „Vi ne znate šta oni vama misle“, nema potrebe da dođe meni neko iz Njemačke ili Australije i da kaže šta misliš ti meni ili ja tebi.To je jasna stvar, pogotovo što se poznajemo, međutim stvar je principijelne prirode, stvar je u strategiji OSCE-a u njihovoj priči metodologije....-

U jednoiposatnom razgovoru suprotstavljene strane su ipak uspjele približiti stavove i dogovoriti prvi međustranački sastanak za inplementaciju izbornih rezultata.

-       Momčilo Cvjetinović – Mi predlažemo, s obzirom na činjenicu na uzburkane strasti, na geografski položaj Srebrenice, to ti i ja iako nismo živjeli u Srebrenici, živjeli smo u svojim selima dobro poznajemo. Mislim da pored toga što to i bude srijeda ili ako Elerkman kaže četvrtak nije to ni bitno, da to bude u nekom od naselja Potočari, Žutica, Sase...

-       Abdurahman Malkić – Ja mislim, ne  mislim, odlučno govorim da nećemo to prihvatiti, ja neću prihvatiti to, kao nekakav vođa ove ekipe. Mi hoćemo da razgovaramo u Srebrenici i tamo gdje i jeste mjesto da se razgovara o tome. Što vama smeta Srebrenica? Zar neće  građanima srpske nacionalnosti koji su trenutno u Srebrenici biti drago da nas vide ili moji prijatelji kojih još ima tamo da se vidimo sa njima?

-       Cvjetinović -  To su subjektivne stvari tih pojedinaca koliko će im biti drago da vide mene ili vas, na jednoj ili drugoj strani, bar smo za toliko pametni da razumijemo sve to. Mi se ne libimo u Srebrenici apsolutno, mi želimo da vas prihvatimo i da na miru razgovaramo o svemu onome o čemu želimo i možemo razgovarati, da iskristališemo stavove vrlo jasne i da izbjegnemo bilo kakvu sličnost sa događajima koji su prije toga bili ili sa nekim događajima   koji su prisutni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

-       Mislim da bi u tom pravcu trebali i da nas razumijete ako hoćete da nam djelimično i pomognete ako ne onda je to druga stvar...

-       Marinko Sekulić Kokeza (posrednik u razgovoru) – Koji je onda vaš konkretan prijedlog?

-       Cvjetinović – Evo moj je konkretan prijedlog, bilo koji dan ... srijeda ili bilo koji drugi dan osim utorka, naselja Potočari,Žutica, Sase, srebrenička teritorija koja ima uslova za jedan takav razgovor i koja ima i bezbijedonosne uslove i za mene. Vi mislite da je meni tek tako lako živjeti u takvim okolnostima to je potpuno jasno.

-       Malkić  - Ja bih prihvatio to, ali uslovno da vežemo da na tom sastanku mora biti dogovoren termin inauguralne sjednice skupštine odnosno konstituirajuće u Srebrenici.

-       Cvjetinović – Evo ovako, što se tiče može jednostavno da se sačini dokument koji bi jedna i druga strana i predstavnici jedne i druge strane potpisali  i tamo što budemo dogovorili to će biti dokument...

Nakon ovog radio mosta uslijedili su pregovori i natezanja koji su trebali biti krunisani prvim zasijedanjem multietničke skupštine u Srebrenici. Pregovori su vođeni posredovanjem međunarodnih faktora. Moje posredovanje i prve korake međunacionalnog dijaloga niko nije ni spominjao. Evo kako sam tada izviještavao:

-       Lokalni izbori u BiH održani su prije šest mjeseci. Rezultati nisu još uvijek provedeni u svim opštinama. Jedna od njih je i Srebrenica. Radio Kameleon je svojim radio-mostom pomogao da se uspostavi prvi kontakt između stranaka u Srebrenici i Tuzli i nakon toga je uslijedio niz sastanaka u užem krugu. Inplementacija izbornih rezultata ni nakon tih sastanaka nije dogovorena. Da podsjetimo u ovoj Opštini većinu glasova dobila je Koalicija za cjelovitu i demokratsku BiH. Uslijedila je arbitražna odluka i juče je (24.marta 1998. godine) u Srebrenici trebala da se održi konstituirajuća sjednica Opštinskog vijeća.Poslanici Koalicije su bez problema doputovali u Srebrenicu i sjednica je započela, međutim -  „Na intoniranje himne odbornici Koalicije su ustali i napustili sjednicu Skupštine.Tražili su ultimativno da se intonira himna Bosne i Hercegovine i oni sada u autobusu čekaju, pregovaraju sa Međunarodnom zajednicom, mi očekujemo da vidimo šta će biti“ – ovo je rekao Predsjednik SDS-a u Srebrenici  Momčilo Cvjetinović. Nastalu situaciju ovako komentariše Predsjednik regionalnog odbora SDA za srednje Podrinje Dževad Gušić – Jedno je bilo dogovoreno drugo je bilo na sceni. Ta himna vrijeđa istinska osjećanja našeg bošnjačkog naroda i ....Poslanici Koalicije su ušli u autobus i uslijedila su duga ubjeđivanja sa Ambasadorom Elerkmano Podpredsjednikom OSCE-ove privremene Izborne komisije. Nakon toga okupljenim novinarima on saopštava  - Ovo je jedan nesretan, žalostan početak novog vijeća, njegovog funkcionisanja i početka obavljanja poslova za narod Srebrenice. I meni lično je veoma žao da se desilo na onakva način kako se desilo...

Sud o svemu,  barem za sada, u ovoj zemlji,  izgleda mora da  Međunarodna zajednica. OSCE-ov arbitar Lindhem kaže  da su obje strane napravile opstrukcije, da od ovoga što se desilo trpi isključivo narod na obije strane i da će uslijediti sankcije – Ovo je opstrukcija i ukoliko Šef Misije OSCE-a objavi opstrukcije one koje je načinila srpska strana i one koje ste vi (Bošnjački  predstavnici ) napravili i preda Izbornoj apelacionoj podkomisiji budite sigurni da će mo mi donijeti odluku -

Obećanu odluku OSCE-e je uskoro i objavio. Za Srebrenicu je imenovan prelazni izvršni odbor na čelu kojeg je Amerikanac Leri Sempler, članovi Odbora su  Abdurahman Malkić i Nesib Mandžić sa bošnjačke i Rade Golić i Danko Mirović sa srpske strane. Svaki od njih je trebao sebi izabrati po jednog zamjenika iz reda druge nacionalnosti. Mirović i Golić su u Srebrenicu došli kao izbjeglice i oni se ne prihvataju dužnosti u ovom Odboru. Umjesto njih bivaju imenovani Nedeljko Đuran izbjeglica iz Livna i Desnica Radivojević iz Srebrenice. 19. juna 1998. godine ovaj Odbor u Srebrenici održava svoju prvu i poslednju, istina nezvaničnu sjednicu. Slijede ponovni mukotrpni pregovori i usaglašavanja naizgled nevažnih i banalnih detalja da bi  konačno 7.juna 1999. godine bila i održana.prva konstituirajuća sjednica SO Srebrenica. Evo mojeg izvještaja:

-       Ako do pomirenja može doći u Srebrenici onda se to može desiti i drugdje u Bosni i Hercegovini – riječi su  Ambasadora Roberta Berija Šefa OSCE-a za BiH na početku sjednice opštinskog parlamenta. U ovom gradu je na taj način gotovo dvije godine od već zaboravljenih izbora uspostavljena vlast u kojoj većinu imaju Bošnjaci, po prvi put u jednoj opštini Republike Srpske.

-       Današnji dan je važan ne samo za stanovnike Srebrenice već za cijelu Bosnu i Hercegovinu – rekao je Gospodin Ber – Uspiješan završetak će rezultirati formiranjem multinacionalne vlade u gradu koji je možda od najveće simbolične važnosti u ovoj zemlji –

-       Mi smo pružili ruku pomirenja – kaže za DW Potpredsjednik SDA BiH Halid Genjac – Ono što sam ja danas vidjeo u Srebrenici, ono što sam vidjeo po reakciji običnih ljudi, običnih građana, prolaznika ukratko bih prokomentarisao  da klima u Srebrenici se mijenja i da će ta klima i mimo volje pojedinih lidera uskoro biti takva da se ta ruka mora prihvatiti -

Period   jednogodišnje vladavine lokalne vlasti u Srebrenici na čelu sa Nesibom Mandžićem mogao bi se okarakterisati kao probijanje leda i pravljenje prvih početnih koraka na uspostavljanju minimuma povjerenja i uspostavljanje prvih kontakata.  Tada su ako se samo pozdrave svaka dvojica ljudi različite nacionalosti izazivali podozrenje ili osudu okoline, a o slobodi nekakvog kretanja pogotovo noću u Srebrenici koja tada nije imala ulične rasvjete,  da i ne govorimo. Desilo se u to vrijeme više podmetanja požara u bošnjačke kuće, a u samoj opštinskoj zgradi nožem je napadnut tadašnji sekretar opštine Munib Hasanović. Ni jedan od ovih slučajeva nikada za javnost nije zvanično razjašnjen. Nakon Mandžića na kormilo opštinske vlasti dolazi Šefket Hafizović. Dešavaju se i prvi povratci.

Autor: Marinko Sekulić Kokeza/ JP JS RTV Srebrenica

opstina prevozKrajem  prošle godine završen je rok za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata u Republici Srpskoj. Tokom prošle godine na području naše opštine podneseno je 99 zahtjeva za legalizaciju objekata te isti su uzeti u razmatranje. Ovu informaciju za naš radio je potvrdila Hanisa Jahić, samostalni stručni saradnik iz odjeljenja Urbanizma opštine Srebrenica.

- Istina je da mi imamo i više tih nelegalnih objekata na prostoru naše Opštine i odziv građana nije bio zadovoljavajući, ipak smo zadovoljni sa brojem zahtjeva. Dosta toga je odrađeno u toku ove godine i oko 34 zahtjeva su završena, a preostalih 65 je u postupku. Zahtjevi se uglavnom odnose na legalizaciju vikend kuća na jezeru Perućac, dok je 18 zahtjeva vjerskih objekata, ostali su stambeni, a nekoliko zahtjeva je poslovnih objekata – izjavila je Jahić, dodajući da više od 80 % zahtjeva nema urednu dokumentaciju.

- Bitno je bilo da se pokrene postupak, a kasnije će podnosilac zahtjeva nadopunjavati određenom dokumentacijom koja je potrebna. Narednih dana opštinska komisija će izaći na teren i utvrditi stepen izgrađenosti objekta kako bi se znalo u kom pravcu će ići legalizacija – pojašnjava Jahić.

Ona naglašava da je većinski dio nema rješeno vlasničke odnose, a da bi objekat bio legalizovan mora imati podnesen zahtjev ili pokrenut zahtjev u rješavanju vlasničkih odnosa.

Autor: K.Šakić / JP JS RTV Srebrenica  

Stranica 45 od 64
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree