Projekat razvoja i saradnje u regiji "Birač"

27 Decembar 2017
Author :  

U toku 2017. godine provođen je projekat razvoja i saradnje u regiji Birač – UNICEF komponenta. U okviru ovog projekta na području opština Vlasenica, Milići, Zvornik, Bratunac i Srebrenica provođen je niz projekata, a finansirala ih je Vlada Kraljevine Holandije, na zajedničku inicijativu UNICEF-a, UNDP-a i UNHCR-a,  a u okviru kojeg su podržane lokalne zajednice u unapređenju sistema socijalne zaštite i inkluzije.


Projekat se temelji  na prethodno realizovanoj i tekućoj podršci opštinama u regiji Birač, te potiče na međuopšinsku i regionalnu saradnju kako bi se pružila podrška partnerskom pristupu. U okviru projekta oformljene su opštinske komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju. U cilju jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije, kreirani su akcioni planovi za svaku opštinu. UNICEF-ova komponenta projekta je bila: Јačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije na području regije Birač.
Cilj projekta je bio, između ostalog, da se na području regije Birač doprinese unapređenju socio-ekonomskog statusa marginalizovanih grupa kroz provođenje mjera aktivnog zapošljavanja. Njegova svrha je da se zainteresovani predstavnici marginalizovanih grupa upoznaju sa mogućnostima (samo)zapošljavanja i steknu znanja i vještine koje će im omogućiti samostalno ostvarivanje prihoda.
U okviru projekta, za potrebe centara za socijalni rad su nabavljena terenska vozila, predškolske ustanove su opremljene potrebnim didaktičkim materijalom, mladi su obučavani kako bi mogli preuzeti liderske uloge, a realizovan je i niz aktivnosti na pospješivanju kulturnog, sportskog i ekološkog sektora.
Realizacija projekta „Birač“ počela je prije četiri godine a njegov osnovni cilj je bio da se postigne integrisani razvoj regije, sa naglaskom na socijalni i ekonomski razvoj, koji su bitan segment svakog razvoja.

U prilogu emisije emitovane u programu RTV Srebrenica o projektima realizovanim tokom 2017. godine u opštinama Vlasenica, Milići, Zvornik, Bratunac i Srebrenica.

by RTV Srebrenica

by RTV Srebrenica

by RTV Srebrenica

by RTV Srebrenica

by RTV Srebrenica


We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree