Decembar 07, 2019

U Srebrenici održana radionica „Život djece bez nasilja“

U Srebrenici je danas, u organizaciji SOS Dječijih sela Bosne i Hercegovine organizovana radionica pod nazivom „Život djece bez nasilja - Child Safeguarding“.

 

Radionici su prisustvovali predstavnici ustanova i isntitucija sa područja opštine Srebrenica, nevladinih organizacija i medija.
Meliha Šabanović, predstavnica SOS – Dječija sela BiH, kaže da su SOS –Dječija sela organizacija koja u svom radu u potpunosti poštuje i primjenjuje domaće i međunarodne konvencije i politike koje se odnose na djecu.
- Naša vizija je da svako dijete raste u atmosferi sigurnosti i da bude zaštićeno. Najsnažnije osuđujemo sve oblike zlostavljanja i iskorištavanja djece. Želimo da ojačamo uspostavljenu saradnju po pitanju osiguranja zaštite djece, te da podijelimo praktična iskustva u primjeni domaćih i međunarodnih konvencija i politika za zaštitu djece sa posebnim fokusom na akte koje naša organizacija primjenjuje u procesima zaštite, prevencije, prijavljivanja i procesuiranja slučajeva potencijalnog zlostavljanja djece – rekla je Šabanović.
Radionica je organizirana sa ciljem jačanja uspostavljene saradnje sa partnerima u zajednici, a po pitanju osiguranja zaštite djece. Radionica je jedna od aktivnosti u okviru projekta Socio - ekonomsko jačanje i inkluzija ugroženih porodica u Opštini Srebrenica koji finansira Austrijska razvojna agencija.
- Kao organizacija koja radi sa djecom koja su ostala bez roditeljskog staranja ili su pod rizikom od gubitka roditeljske brige, svjedočimo slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja djece. SOS Dječija sela ne tolerišu nikakav oblik zlostavljanja djece, eksploatacije, zanemarivanja ili kršenja privatnosti i prava djeteta. Mi smo posvećeni stvaranju i održavanju brižne i sigurne sredine za svako dijete uključeno u neki od naših programa.
Ključni dokumenti kojima se rukovodimo u radu su UN Konvencija o pravima djeteta i Smjernice za alternativno zabrinjavanje djece. Naš dokument Politika zaštite djece fokusira se na četiri ključna područja: osvještavanje, prevencija, izvještavanje i odgovornost. Poseban akcenat stavljamo na osvještavanje i prevenciju kako bi zaštitili djecu i poboljšali kvalitet brige.
Svaki slučaj prijave sumnje koja se odnosi na sigurnosti djece shvatamo ozbiljno i adresiramo bez odlaganja. Ovo znači da:
• Gradimo kapacitete uposlenika, djece, mladih i porodica kako bi mogli prepoznati zlostavljanje – te ga prevenirali
• Učimo ih o korištenju alata, kao što je samodisciplina
• Radimo na uklanjanju uvriježenih štetnih praksi
• Svaka prijava sumnje ili zabrinutosti o narušavanju sigurnosti djece detaljno se analizira, a na bazi urađene procjene poduzimaju se konkretni koraci.
Današnja radionica još je jedna u nizu aktivnosti koje realiziramo, kako bismo jačali suradnju sa partnerima iz zajednice, te jačali njihove kapacitete. - navode iz SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine.


A. Mehmedović/ RTV Srebrenica

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
© 2018 RTV Srebrenica All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.