Juni 26, 2019

REZULTATI RADA NAČELNIKA GRUJIČIĆA U 2018.GODINI

POŠTOVANI ;

Evo nas na kraju još jedne godine koju zaokružujemo prijemima za sve saradnike i partnere opštine Srebrenica , i na kraju ovom konferencijom da sumiramo rezultate rada u 2018 godini, kao i da zadamo neke od bitnijih zadataka sebi za 2019 godinu;

Opštinska uprava Srebrenica , na čijem sam čelu , iz godine u godinu a što je vidljivo i na terenu, trudi se da učini što više, prije svega, u cilju stvaranja boljih uslova za život svim našim građanima.

U protekloj godini politička situacija je bila , uz neke manje turbulencije, uglavnom stabilna i postignuti su konsenzusi na najkrupnijim političkim aktivnostima.

Usvojen je Statut opštine Srebrenica kao najviši lokalni akt, kao i ostale Odluke koje se tiču nesmetanog rada lokalne zajednice.

Došlo je do pregrupisavanja vlasti i formirana je nova skupštinska većina koja je krenula timskim radom da rješava nagomilane probleme.

Rezultat nove skupštinske većine je usvajanje budžeta za 2019 godinu i to jednoglasno , što vjerovatno nije bio slučaj u poslijeratnoj Srebrenici.

Razgovorima , međusobnim uvažavanjem i prihvatanjem realnih prijedloga od strane svih predstavnika došli smo do jednog ovakvog cilja.

Moja politika se temelji na ravnomjernom razvoju svih dijelova opštine koja je razuđena , kao i izgradnja ruralnog dijela opštine, a kao što znamo neka mjesta su udaljena i do 50 km od centra Srebrenice.

Kada je u pitanju infrastruktura , svjedoci smo da je Srebrenica u protekle dvije godine postala jedno veliko gradilište.

Sa sredstvima koja su u ogromnoj mjeri manja nego što su drugi imali ranije na raspolaganju, uspjeli smo da Srebrenici znatno vratimo stari sjaj koji je nekada i imala.

Realizovani su projekti koje je donirala Vlada Republike Srbije:

 

Izgrađeno najsavremenije dječije obdanište kojeg nema u regionu , kapaciteta 150 djece koje je skoro popunjeno;

Rekonstruisana je glavna saobraćajnica koja ide kroz gradsko jezgro , urađena dva kružna toka i gradski trg;

Rekonstruisani sportski tereni i postavljene moderne sportske podloge kao i prateća oprema, a zamjenjena je i ograda oko cijelog komleksa i postavljene su zaštitne mreže, tako da sada imamo sportski kompleks kojeg nema u okruženju;

Urađeni su trotoari u naselju Soloćuša i u Skelanima;

Izgrađene su dvije proizvodne hale od ukupno oko 1500 m² koje su date pod zakup investitorima;

Rekonstruisan je prostor u Skelanima koji je dat, takođe, pod zakup investitoru;

Prilikom moje posjete predsjedniku Aleksandru Vučiću, i nakon iznošenja problema sa kojima se suočavamo u Srebrenici , odnosno da raspolažemo sa nedovoljno prostora za davanje pod zakup u cilju otvaranja novih radnih mjesta , i na inicijativu predsjednika Vučića, Vlada Republike Srbije je donirala 1.000.000 € za kupovinu objekta koje je prešlo u vlasništvo opštine Srebrenica.

Isti će biti dat pod zakup firmama koje imaju interesovanje za zapošljavanje novih radnika.

Ostali infrastrukturni projekti se odnose na podršku Vlade Republike Srpske u iznosu od 800.000 КM kao direktna podrška projektnim prijedlozima, Savjeta ministara u iznosu od 500.000 КM za projektne prijedloge , Brčko distrikta u iznosu od 100.000 КM za sanaciju fasada kao i za rekonstrukciju opštinskih prostorija, kao i ostalih donatora , a značajna sredstva su izdvojena i od strane opštine Srebrenica kako za sufinansiranje tako i za finansiranje projekata na teritoriji naše opštine.

Danas na terenu imamo situaciju da je sanirano i rekonstruisano u 2018 godini preko 30 km lokalnih i nekategorisanih puteva , da je asfaltirano preko 10 km puteva iste kategorije , da je presvučena deonica i regionalnog puta u naselju Petriča na izlazu iz grada , kao i asfaltiranje niza pristupnih ulica u samom gradu , u naselju Baratova, Panađurište i sl.

Rekonstruisano je i sanirano riječno korito u dužini od 400 metara u naselju ``Plavi most`` koje je najteže pogođeno u poplavama.

Urađena su dva mosta na rijeci Кriževici i orahovačkoj rijeci;

Zamjenjeni su krovovi na tri stambene zgrade koji su prokišnjavali , i to na objektu pored starog MUP-a , na zgradi bivšeg bioskopa i na lameli 6. u naselju ``Panađurište``;

Urađene su fasade na lamelama 5.i 6. u naselju ``Baratova``;

Urađena fasada na zgradi u naselju ``Mlinište``;

Podržani su pojedinci kroz mini građevinske pakete , negdje oko 60 korisnika

Izgrađena je visokonaponska i niskonaponska elektro-mreža u selu Gođevići čime je i ovo selo u domaćinstvima dobilo struju.

U toku je saniranje bivše ``Vezionice`` za potrebe investitora;

 

Podrška poljoprivredi:

Kao podrška poljoprivrednoj proizvodnji pored podsticaja i podjele besplatnog sadnog materijala za proizvodnju krompira , dodjeljeni su podsticaji i za proizvodnju mlijeka za prvih šest mjeseci , a takođe je i na osnovu šteta koje su pretrpjeli sami poljoprivredni proizvođači opština Srebrenica srazmjerno mogućnostima intervenisala putem jednokratnih pomoći.

Podjeljeni su putem Javnog poziva i plastenici sa kompletnom opremom i sadnim materijalom , kao i tri traktora koji su donacija italijanske organizacije.

Značajno je istaći i da Vlada Republike Srpske , svojim pravilnikom svake godine za Srebrenicu predvidi i doznači za podršku ruralnim područjima iznos od 100.000 КM , pored svih ostalih podsticaja i za mlijeko , malinare, pčelare , i ostale poljoprivredne proizvođače koji su obuhvaćeni pravilnikom Ministarstva poljoprivrede.

Takođe opština Srebrenica je finansirala projekat izrade bunara i bušotina u naselju MZ Toplica čime je ova MZ riješila potrebe sa nedostatkom vode za potrebe, između ostalog, i poljoprivredne proizvodnje;

 

Podrška zapošljavanju:

U 2018 je zaposleno 30 radnika u fabrici `EКONOMIК GROUP‚‚ D.O.O. Srebrenica u oblasti proizvodnje stambenih kontejnera;

Zaposleno je 17 radnika u oblasti tekstilne industrije (fabrika u Skelanima);

-Data je podrška za otvaranje malih i srednjih preduzeća za 25 korisnika koji su redovno izmirivali poreze i doprinose u 2018 godini.

-Kroz Javni poziv 31 zanatska radnja je dobila podsticaj za održivi biznis u vidu jednokratne pomoći;

U 2018 godini je registrovana firma ‚‚MERКUR FASHION‚‚ d.o.o. Srebrenica sa kojom je potpisan Ugovor o zakupu poslovnog prostora i početkom godine očekuje se zapošljavanje 40 radnika iz oblasti tekstilne industrije.

Registrovana firma ``Dacit``koja je ušla u proces dobijanja koncesije za eksploataciju kamena na teritoriji opštine Srebrenica;

U 2018 je registrovana i firma ``Tapos`` za proizvodnju namještaja;

 

Kultura , sport , omladina , porodica

Opština Srebrenica svake godine organizuje ``Dane Srebrenice`` , i u protekle dvije godine je ova manifestacija podignuta na mnogo viši nivo, što svjedoče i koncerti popularnih grupa , kao i ostale aktivnosti koje okupljaju veliki broj učesnika;

Takođe putem grantova i jednokratnim finansiranjima projekata putem Odluka podržane su mnoge NVO , Udruženja ,kako ona koja se finansiraju iz budžeta opštine , tako i ostala.

Cilj je da podržimo svaku aktivnost,srazmjerno mogućnostima, koja se sprovode na terenu u cilju promocije naše opštine , kao i ostale aktivnosti kojima se implementiraju pozitivni programi.

U ovoj godini pripravnički staž je odradilo 26 mladih ljudi sa visokom stručnom spremom , dok je stipendije dobilo 150 studenata.

Aktivnosti u ovom segmentu se odnose i na podršku bračnim parovima koji dobiju novorođenčad kroz jednokratnu pomoć , a takođe se izdvajaju sredstva i za pomoć za vještačku oplodnju parovima koji imaju ovu vrstu problema;

Nažalost nismo dobili podršku u Aplikaciji za Evropski grad kulture 2024 u žestokoj konkurenciji , ali izrada samog master plana će kod međunarodnih institucija prije svega u Austriji pomoći da se implementiraju značajni projekti u našoj opštini;

Podrška obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti i ustanovama:

 

Za visoko obrazovanje u budžetu se planiraju sredstva za rad odjeljenja Pravnog fakulteta u Srebrenici.

Opština Srebrenica je u 2018 godini izradila fasadu na srednjoškolskom centru Srebrenica, donirala dva računara , izvršila nabavku ogreva i kontinuirano održava saradnju sa istima;

Za osnovno obrazovanje takođe su izdvojena sredstva za nabavku ogreva , sanirana područna škola u MZ Sućeska, i nastavljena saradnja i podrška,organizovan je prevoz učenika do osnovne škole i sufinansiran prevoz učenika koji dolaze u srednju školu;

Predškolsko obrazovanje je dobilo nove prostorije, doniran računar , obezbjeđen ogrev kao i plate i materijalni troškovi za rad iste;

U budžetu opštine Srebrenica preko 500.000 КM godišnje se izdvaja za Socijalno ugrožene kategorije koje se isplaćuju putem centra za socijalni rad, kao i za zaštitu najugroženijih kategorija stanovništva putem jednokratne pomoći za oko 400-500 korisnika godišnje;

Centar za socijalni rad se preselio u nove prostorije koje je opština Srebrenica sanirala i rekonstruisala;

Kada je u pitanju primarna zdravstvena zaštita na teritoriji naše opštine opština Srebrenica je finansirala projekat,zajedno sa Rotari klubom u cilju unapređenja zdravstvene zaštite kroz završetak fasade na Domu zdravlja Srebrenica i kroz instalaciju nove laboratorijske opreme , i osposobljavanje kadrova za ovaj vid podrške.

Pokrajinska Vlada Vojvodine je donirala novo sanitetsko vozilo opštini Srebrenica koje ćemo donirati našem Domu zdravlja , a preko 200.000 КM je obezbjeđeno Domu zdravlja i za nesmetano funkcionisanje , znajući sa kakvim se problemima suočava zdravstvo.

Donirana oprema Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici

 

Donirana je i Oprema za teritorijalnu vatrogasnu jedinicu u vrijednosti od 30.000,00 КM a finansirane su i druge aktivnosti koje se tiču nabavke i ugradnje stolarije na prostorijama vatrogasnog.

Takođe su obezbjeđena sredstva u iznosu od 120.000 КM za nabavku vatrogasnog vozila u sledećoj godini , dok se očekuje donacija i od Vlade Republike Austrije još jednog vatrogasnog vozila.

U planu je da se vatrogasna jedinica proširi i na područje Skelana te se u tom pravcu i iznalaze mogućnosti iz razloga razuđenosti opštine.

 

Saradnja sa vjerskim zajednicama

 

Svake godine se obilježavaju prijemi kada su vjerski praznici u pitanju,a data je podrška u budžetu opštine Srebrenica i pri obnovi Vjerskih zajednica;

Predsjednik Dodik je obezbjedio sredstva za rekonstrukciju Crkve Pokrova Presvete Bogorodici u Srebrenici u iznosu od 20.000 КM.

 

Obilježavanje stradanja:

U duhu saradnje među svim narodima koji žive u Srebrenici svakog Jula mjeseca se održava Кomemorativna sjednica posvećena stradanju svih žrtava u Srebrenici;

 

Posebna briga je posvećena boračkim kategorijama kao i porodicama poginulih.

 

Aktivnosti na uspostavljanju međusobne saradnje:

Kao načelnik opštine odazvao sam se na skoro svaki poziv institucija , Ambasada i ostalih predstavnika u cilju uspostavljanju odnosa i pozitivnoj saradnji i samoj podršci opštini Srebrenica;

Upriličena je posjeta Njagovoj Svetosti Patrijarhu srpskom gospodinu Irineju;

U Srebrenici je boravio i tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i Željka Cvijanović kao predsjednik Vlade Republike Srpske;

U više navrata sam posjetio Vladu Republike Srpske i većinu ministara u Vladi , kao i većinu agencija i republičkih institucija , a u cilju podrške našoj opštini;

 

U 2018 godini smo imali kontakte sa :

Ambasadorom Ruske Federacije u Bih

Ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država u BiH

Ambasadorom Slovačke

Ambasadorkom Bugarske u Bih

Ambasadorom Turske u Bih , kao i

Sastanak sa Šefom misije OSCE u BiH

Direktorom Turske razvojne agencije ``Tika``,

Premijerom Pokrajinske vlade Vojvodine

Gradonačelnikom Novog Sada, i ostalim institucijama i organizacijama ,kao i pojedincima koji mogu dati doprinos u razvoju naše opštine;

 

Kao načelnik opštine sam bio na raspolaganju građanima, kako u kabinetu tako i u direktnom kontaktu sa građanima na terenu , odnosno na poziv građana u svim Mjesnim zajednicama ,kako u većinski srpskim tako i u bošnjačkim Mjesnim zajednicama.

Preko 1500 građana sam primio u Кabinetu , svakoga sam saslušao i maksimalno pomogao koliko je to bilo u mojoj moći.

Na kraju da dodam i neke od značajnijih planova za 2019.godinu , a oni se ogledaju u prije svega dva segmenta , a to je zapošljavanje radnika i razvoj opštine Srebrenica u raznim segmentima;

 

Planovi za 2019 godinu:

Pokretanje Banje Guber – projektovanje i iznalaženje rješenja, kao realna priča je posjeta predsjednika Milorada Dodika koji je najavio prilikom posjeti Srebrenici ulaganje u sistem Banja Republike Srpske , pa tako i u iznalaženju održivog rješenja za pokretanje Banje Guber, a već neke od aktivnosti su pokrenute;

“Stari grad“ - u planu je izrada glavnog projekta i iznalaženje donatora za rekonstrukciju i restauraciju kako bi prezentovali bogato kulturno –istorijsko naslijeđe naše opštine a i u kontekstu razvoja turizma u našoj opštini;

Gradski parking- planirana izrada glavnog projekta i iznalaženje donatora čime bi Srebrenica riješila trajno pitanje parkinga a samim tim rasteretili bi i naše saobraćajnice od parkiranja automobila na istima a samim tim bi centar bio uređeniji;

Gradski park-planirano iznalaženje donatora za finansiranje projekta , jer već posjedujemo glavni projekat koji je ranije izrađen;

Izgradnja zatvorenog bazena sa svečanom salom – planirana kupovina zemljišta (sredstva obezbjeđena u budžetu opštine Srebrenica za 2019 godinu ) izrada glavnog projekta i iznalaženje donatora.

Kao što znamo Turska opština Bejkoz je bila zainteresovana finansirati ovaj projekat te je održan niz sastanaka i sa Ambasadorom Turske u Bih, kao i predstavnicima TIКE po pitanju odobravanja sredstava za izgradnju zatvorenog bazena. Smatram da bi opština Srebrenica trebala imati jedan ovakav kompleks uz Banju Guber , čime bi pored svih nabrojanih stavki imali zaokružen ciklus kada je u pitanju razvoj Srebrenice.

Nastavak na infrastrukturnim projektima (asfaltiranje, sanacija i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva), podrška zapošljavanju, podrška poljoprivrednoj proizvodnji , nastavak elektrifikacije, sanacija fasada , izrada liftova, podrška pojedincima, i ostalo.

Ovo su neke od aktivnosti , naravno uspjeli smo izdvojiti one značajnije.

Ima toga još mnogo da se uradi u našoj Srebrenici, i samo je do našeg jedinstva , međusobnog uvažavanja kao i zajedničkog rada da li ćemo brže ili sporije krenuti naprijed.

Želim da čestitam svim građanima opštine Srebrenica novu predstojeću godinu , puno zdravlja sreće i uspjeha , čestitam Dan Republike takođe, a vjernicima Pravoslavne vjeroispovjesti želim čestitati Božić tradicionalnim pozdravo Grujičić.

MIR BOŽ`JI-HRISTOS SE RODI;

Načelnik opštine Srebrenica

Mladen Grujičić

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
© 2018 RTV Srebrenica All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.