Novembar 21, 2019

Lista korisnika finansiranja/sufinansiranja Sportskih klubova, UG i ostalih NVO sa područja opštine Srebrenica za 2019. godinu

Na osnovu Javnog poziva o finansiranju/sufinansiranju sportskih klubova, udruženja građana i ostalih nevladinih organizacija sa područja opštine Srebrenica koji je bio raspisan 14. februara 2019. godine pod protokolarnim brojem 01-014-47/19, te na osnovu Pravilnika o finansiranju/sufinansiranju Sportskih klubova i Udruženja građana i ostalih Nevladinih organizacija sa područja opštine Srebrenica u 2019. godini broj: 01-014-47-2/19 od 31.01.2019.godine i u skladu sa Predlogom o finansiranju/sufinansiranju Sportskih klubova i Udruženja građana i ostalih Nevladinih organizacija sa područja opštine Srebrenica u 2019.godini br:01-014-47-P/19 od 29.03.2019.godine koji je dostavljen od strane imenovane Komisije za finansiranje/sufinansiranje Sportskih klubova i Udruženja građana i ostalih Nevladinih organizacija sa područja opštine Srebrenica u 2019. godini broj: 01-014-47-1/19 od 06.02.2019.godine, Načelnik opštine donio je Odluku o finansiranju/sufinansiranju Sportskih klubova i Udruženja građana i ostalih Nevladinih organizacija sa područja opštine Srebrenica u 2019. godini.

Odluku možete pogledati na linku: files/Odluka_-_sportski_klubovi_i_NVO_za_2019.pdf

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Sportski Klubovi i Udruženja građana i ostale Nevladine organizacije sa područja opštine Srebrenica koji nisu zadovoljni rezultatima, te se ne nalaze na spisku Sportskih klubova i Udruženja građana i ostalih Nevladinih organizacija sa područja opštine Srebrenica koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Opštinske uprave opštine Srebrenica u 2019.godini, imaju pravo prigovora Načelniku opštine u roku od 8 (osam) dana.

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
© 2018 RTV Srebrenica All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.