Novembar 21, 2019

Međunarodni omladinski kamp u Potočarima

MFS-EMMAUS u Potočarima  u okviru Međunarodnog omladinskog radnog kampa svake godine okuplja veliki broj mladih osoba koji svojim društveno - korisnim i voloterskim radom doprinose razvoju i unapređenju životnih uslova stanovništva na području opštine Srebrenica.

Cilj kampa je pomoć socijalno ugroženom stanovništvu na području Srebrenice, a u isto vrijeme kamp pomaže mladima iz različitih sredina, učeći ih pomirenju, ravnopravnosti, mogućnostima i važnosti zajedničkih akcija, stvarajući preduslove za njihovo buduće socijalno uključenje i akcije.

Mirela Ahmedbegović, koordinatorica kampa, kaže da je ovo 14-ti po redu kamp, a ove godine u kampu učestvuje 70 volontera iz cijele Bosne i Hercegovine, kao i  zemalja regiona i Evrope.

 - Ovi mladi ljudi koji su došli u Potočare ove godine imaju veliki broj aktinosti. Jedna od glavnih je rad na izgradnji centra za stara lica. Volonteri učestvuju i u drugim aktivnostima u skladu sa našim redovnim aktivnostima, kao što su podjela obroka u okviru projekta ‘Jedan obrok dnevno’, pomoć ženama korisnicama projekta “Ljubav i solidarnost za Majke Srebrenice’, znači volonteri odlaze svaki dan u grupama da posjete drugu ženu, pomognu u kućnim poslovima, oko kuće, košenje, branje malina, očiste oko kuće, razgovaraju s njima, imamo radove na farmi gdje pripremamo, čisti se farma, farba se ograda. Učestvuju u pomaganju domačinstvima prilikom branja mlaina. Pored toga se druže, sklapaju prijateljstva -  rekla je Ahmedbegović i dodala da će kamp biti nastavljen i narednih godina.

Međunarodni omladinski kamp u Potočarima traje do 24. jula 2019. godine

A. Mehmedović/ RTV Srebrenica

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
© 2018 RTV Srebrenica All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.