Juni 02, 2020

Izvještaj sa XVIII redovne sjednice Skupštine opštine Srebrenica

U skupštinskoj sali opštine Srebrenica danas je održana XVIII redovna sjednica SO Srebrenica.

Na današnjoj sjednici odbornici su usvojil određene odluke, prijedloge i informacije. 
Najviše rasprave je bilo oko odluke o davanju poslovnog prostora "stočna pijaca na Kragljivodi" na kojem je nosilac prava raspolaganja Opština Srebrenica. Nakon rasprave, odbornici su donijeli odluku da se promijeni lokacija koja će biti ustupljena. Određena je parcela na lokaciji Ljeljen Dol. Ova parcela će biti iskorištena da se izgradi azil za pse, s ciljem rješavanja problema pasa lutalica na području opštine Srebrenica. 
Odbornici su usvojili i sljedeće odluke:
- Odluka o uspostavljanju odnosa saradnje između regije Hodžali (Republika Azarbejdžan) i opštine Srebrenica (16 ZA)
- Odluka o imenovanju konkursne Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za žalbe Opštine Srebrenica (16 ZA, 1 PROTIV, 1 UZDRŽAN)
- Odluka o visini cijene usluge boravka djece u JU Dječiji vrtć "Poletarac Srebrenica. Ova odluka je usvojena sa 11 glasova ZA, tri protiv, i dva uzdržana. Novom odlukom je povećana cijena boravka djece u vrtiću. Dosadašnja cijena boravka djece u vrtiću na mječenom nivou bila je 80 KM. Novom odlukom cijena boravka u vrtiću za djecu u jaslicama je 100 KM, a u ostalim grupama 90 KM mjesečno. 
- Odluka o usvajanju dokumenta "Strategija razvoja Opštine Srebrenica za period 2018 - 2022". (Usvojeno sa 12 ZA i 1 PROTIV)
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama br. 01 - 022-91/13 od 16. 04. 2013. godine (15 ZA, O protiv, i tri UZDRŽANA)
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o administrativnim taksama br. 01-022-94/13 od 16.04.2013.godine i broj: 01-022-56/18 od 20.04.2018. godine (Usvojeno sa 20 ZA)
- Odluka o izdavanju publikacije "INFO LETAK" (USVOJENO sa 13 ZA, 1 PROTIV, 5 UZDRŽANO)
Odbornici su usvojili izvještaje:
- Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Srebrenica za period 01. 01. 2019 - 30. 06. 2019. (USVOJENO 13 ZA, 1 PROTIV, 4 UZDRŽANO).
Na današnjoj sjednici odbornici su k znanju primili informaciju o radu načelnika između dvije sjednice. 
U okviru ove tačke, odbornici su govorili o prostornom planu opštine Srebrenica, informacjama o radu Matične službe Srebrenica i Skelani, te o informacji o stambenom fondu na području opštine Srebrenica (U okviru ove informacije odbornici su konstatovali da zakonske odluke moraju biti ispoštovane u slučajevima gdje građani traže svoja prava, te da se to odnosi i na građanina Nedžada Mejrića koji je traži da mu se vrati stan)
Na današnjoj sjednici odbornici su prihvatili ostavku direktorice Doma zdravlja Srebrenica Vesne Jovanović, a za v.d. direktora Doma zdravlja imenovan je Aleksandar Jovanović. 
Današnja sjednica je prekinuta zbog obimnosti dnevnog reda, a nastavak je zakazan za sedam dana.


A. Mehmedović/RTV Srebrenica

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
© 2018 RTV Srebrenica All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.