April 03, 2020

Zaključci sa sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica održane dana 20.03.2020.godine

Zaključci sa sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica održane dana 20.03.2020.godine

Povodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 20.03.2020.godine sa početkom u 11:00 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći zaključci:

1. Formirati Tim psihologa sastavljen od psihologa zaposlenih u obrazovnim institucijama na području opštine Srebrenica koji će biti na raspolaganju osobama koje su u kućnoj izolaciji,

2. Dana 21.03.2020.godine počinje isporuka prehrambeno-higijenskih paketa za stara, bolesna i iznemogla lica i lica koja nemaju bližih srodnika na području opštine Srebrenica,

3. Svi pravni subjekti i fizička lica sa područja opštine Srebrenica su u obavezi vršiti dezinfekciju prostorija i transportnih sredstava,

4. Apelovati na stanovništvo sa područja opštine Srebrenica starosne dobi iznad 65 godina da maksimalno smanji kretanje,

5. Pranje gradskih ulica će se vršiti svakodnevno počev od 21:00 sati,

6. Zbog efikasnosti i blagovremenosti dostavljanje hrane i lijekova lijekova za stara, bolesna i iznemogla lica i lica koja nemaju bližih srodnika na području opštine Srebrenica, formirati Tim koji će djelovati na području Skelana,

7. Inspekcijski organi jedinice lokalne samuprave-Tržišni inspektor da pojača kontrolu u skladu sa Naredbom ograničavanju rada trgovinskih radnji i trgovinskih radnji u sklopu benzinskih pumpi na području opštine Srebrenica i,

8. Stanovnici u kolektivnim stambenim objektima-zgradama na području opštine Srebrenica da u što kraćem vremenskom periodu izvrše čišćenje haustora i prilaza zgradama u cilju efikasnije dezinfekcije.

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
© 2018 RTV Srebrenica All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.