Print this page

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 24.03.2020.godine

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 24.03.2020.godine je sljedeća:

 

1. Broj zaraženih lica: 0,

2. Broj lica pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin):0,

3. Broj lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji:90,

4. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:0,

5. Broj izliječenih lica:0,

6. Ukupan broj izdatih Rješenja za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 23.03.2020.godine u 12:00 sati do 24.03.2020.godine u 12:00 sati:4,

7. Broj izvršenih kontrola osoba kojima je izdato Rješenje za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 23.03.2020.godine u 12:00 sati do 24.03.2020.godine u 12:00 sati:16,

8. Broj zatečenih lica u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za period od 23.03.2020.godine do 24.03.2020.godine:16 i,

9. Broj lica koja nisu zatečena u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica period od 23.03.2020.godine do 24.03.2020.godine:0.

Rate this item
(0 votes)