Print this page

Donacija Saudijske Arabije: Potpisani ugovori sa korisnicima o dodjeli građevinskog materijala

Danas su potpisani ugovori sa korisnicima koji su ispunili uslove za donaciju Saudisjke Arabije. Potpisano je ukupno 195 ugovora koji se odnose na dodjelu građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenih objkata. Vrijednost ovog dijela projekta je 500 hiljada eura.

- Danas smo pristupili potpisivanju ugovora za donaciju. Radi se o donaciji Saudijskog fonda koja je išla preko Vijeća ministara, a implementator je Opština Srebrenica. Vrijednost ovog dijela je 500 hiljada eura. Obuhvaćeno je 105 bošnjačkih porodica, a 90 srpskih. Od ovog broja za pet bošnjačkih prodica će biti urađeno pet kuća po sistemu ključ u ruke, a ostalo se odnosi na isporuku građeviskog materijala za pomoć u rekonstrukciji i adaptaciji stambenih objekata – rekao je zamjenik načelnika opštine Srebrenica Hamdija Fejzić.

Vidoje Spajić I Munib Avdagić su danas potpisali ugovore.

- Danas sam dobio ugovor za realizaciju projekta Saudisjke arabije, za rekonstrukciju kuće. Došlo je vrijeme napokon da obnovim svoj objekat – kaže Spajić.

- Ja sam potpisao ugovor za adaptaciju krovne konstrukcije na mojoj kući. Zahvalan sam na podršci donatoru, kao i implementatoru opštini Srebrenica – rekao je Avdagić.

U narednom period će biti realizovan i drugi dio projekta koji se odnosi na nabavku poljoprivredne mehanizacije.

Rate this item
(0 votes)