Print this page

U Sarajevu potpisan Protokol o saradnji Kantona Sarajevo i opštine Srebrenica

Predsjednik i Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i Elmedin Konaković sa jedne strane i Zamjenik načelnika opštine Srebrenica Hamdija Fejzić i Predsjednik SO Srebrenica Nedib Smajić danas su u Sarajevu potpisali Protokol o saradnji u kojem se pored ostalog navodi da će Kanton Sarajevo u okviru raspoloživih finansijskih mogućnosti pružiti konkretnu finansijsku podršku opštini Srebrenica u cilju implementacije usaglašenih projekata o čemu će se sačiniti poseban protokol.

Protokolom se precizira i saradnja u mnogim drugim životnim oblastima socijalnim, kulturnim, ekonomskim, u programima edukacije, rada nevladinih i drugih organizacija itd.

Rate this item
(0 votes)