Avgust 02, 2021

Izvještaj sa nastavka XXI redovne sjednice Skupštine opštine Srebrenica

Danas je održan nastavak XXI redovne sjednice Skupštine opštine Srebrenica. Na sjednici je bilo prisutno dvadeset odbornika. 

Odbornici su na današnjem nastavku sjednice usvojili:
- Izvještaj o radu pravobranilaštva RS – Sjedište zamjenika u Vlasenici za period od 01.01. do 31. 12. 2019. godine. 
Usvojena je i Odluka o visini učešća korisnika usluga boravka djece u JU Dječiji vrtić „Poletarac“ Srebrenica. Ova odluka će se primjenjivati od 1. januara 2021. godine. (Odluka usvojena sa 17 glasova ZA, niko protiv, niko uzdržan)
Odbornici su usvojili i Odluku o izmjeni Odluke o zaštiti i uslovima držanja pasa i drugih kućnih ljubimaca na području opštine Srebrenica br.01-022-59/19 od 25. 02. 2019. godine.
Nakon toga je na red došla Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu – sticanje svojine na nekretninama KO Srebrenica površine 29 702 m2. 
Nakon obrazloženja navedene tačke dnevnog reda od strane načelnika opštine Srebrenica Mladena Grujičića koji je rekao da se radi o zemljištu i objektu u mjestu Soloćuša koji bi bio adaptiran i korišten za potrebe Mjesne zajednice odbornici su glasali za ovu odluku. U prvom glasanju ova odluka nije usvojena, jer je prema rezultatima glasanja 8 odbornika glasalo ZA, četiri su bila protiv, i jedan suzdržan. Načelnik je zatražio pauzu, nakon koje je na prijedlog srpskih odbornika i potpredsjednika Skupštine opštine Srebrenica Dragića Glišića traženo da se ponovi glasanje i da odbornici pojedinačno glasaju za odluku uz obrazloženje da nije dobro zabilježeno i prebrojano glasanje odbornika. 
Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Nedib Smajić i bošnjački odbornici su bili protiv toga uz obrazloženje da pomenuta odluka nije dobila potrebnu većinu, da je rasprava završena i da se prešlo na novu tačku dnevnog reda. Srpski odbornici su insistirali da se ponovno glasa, i u pomalo konfuznoj situaciji predsjednik Skupštine je prekinuo sjednicu, a svi bošnjački odbornici su napustili istu. 
Nakon toga potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica Dragić Glišić je nastavio sjednicu, te je ponovno glasano za Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu – sticanje svojine na nekretninama KO Srebrenica površine 29 702 m2 koja je i usvojena (11 glasova ZA) bez prisustva bošnjačkih odbornika. 
Pored toga, usvojene su i sljedeće odluke: 
- Odluka o kupovini zemljišta u KO Pećišta – opština Srebrenica
- Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu – sticanje svojine na nekretnini – „Bivša fabrika betonskih elemenata“ Potočari. 

U međuvremenu je napravljena još jedna pauza, nakon koje nije bilo kvoruma za nastavak sjednice, te je prekinuta, a datum nastavka će biti naknadno utvrđen.

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
© 2018 RTV Srebrenica All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.