Print this page

Saopštenje za javnost Inicijative "Moja adresa Srebrenica"

Saopštenje za javnost uputila je Inicijativa Moja adresa Srebrenica koje prenosimo u cjelosti:

- Inicijativa Moja adresa Srebrenica je danas održala sastanak Inicijative sa svim kandidatima probosanskih stranaka koje su članice Inicijative Moja adresa Srebrenica.

Inicijativa Moja adresa Srebrenica je uputila Apelaciju odjeljenju Suda BiH na odluku o raspisivanju ponovljenih izbora u kojoj tražimo da se naša Apelacija uvaži i da se ponove izbori i putem pošte.

Mi jesmo preživjele žrtve genocida i živimo sa našim traumama ali ostalo nam je dovoljno razuma da razumijemo i znamo da učestvovanje na demokratskim izborima, u kojima je na stotine naših građana u dijaspori uskraćeno za biračko pravo, nema nikakve svrhe niti odražava legitimnu volju svih građana koji imaju pravo glasa za Srebrenicu.

Svima je poznato i to smo predočili javnosti, CIK-u i odjeljenju Suda BIH da imamo dovoljno argumenata za poništavanje izbora i putem pošte.

Sve argumente i dokaze smo uložili u našoj žalbi od kašnjenja distribucije izbornog materijala, kašnjenja u dostavi, čak i nakon izbora, pogotovo u prekookeanskim zemljama.

Pozivamo Centralnu Izbornu Komisiju i Sud BiH da odlučuje u skladu sa našim nepobitnim argumentima.

Posebno naglašavamo da Srebrenica nije tek još jedna opština u nizu koja će vama biti tek birokratska formalnost. Srebrenica je svim Bošnjacima sentimentalno i moralno pitanje i nećemo dozvoliti da se zbog propusta institucija, na nedemokratski način i nakon genocida, nama preživjelima nameće nelegitimna vlast onih koji negiraju genocid- stoji z saopštenju inicijative Moja adresa Srebrenica 

 

Rate this item
(0 votes)