Juli 04, 2022
Kadira Šakić

Kadira Šakić

POŠTOVANI ;

Evo nas na kraju još jedne godine koju zaokružujemo prijemima za sve saradnike i partnere opštine Srebrenica , i na kraju ovom konferencijom da sumiramo rezultate rada u 2018 godini, kao i da zadamo neke od bitnijih zadataka sebi za 2019 godinu;

Opštinska uprava Srebrenica , na čijem sam čelu , iz godine u godinu a što je vidljivo i na terenu, trudi se da učini što više, prije svega, u cilju stvaranja boljih uslova za život svim našim građanima.

U protekloj godini politička situacija je bila , uz neke manje turbulencije, uglavnom stabilna i postignuti su konsenzusi na najkrupnijim političkim aktivnostima.

Usvojen je Statut opštine Srebrenica kao najviši lokalni akt, kao i ostale Odluke koje se tiču nesmetanog rada lokalne zajednice.

Došlo je do pregrupisavanja vlasti i formirana je nova skupštinska većina koja je krenula timskim radom da rješava nagomilane probleme.

Rezultat nove skupštinske većine je usvajanje budžeta za 2019 godinu i to jednoglasno , što vjerovatno nije bio slučaj u poslijeratnoj Srebrenici.

Razgovorima , međusobnim uvažavanjem i prihvatanjem realnih prijedloga od strane svih predstavnika došli smo do jednog ovakvog cilja.

Moja politika se temelji na ravnomjernom razvoju svih dijelova opštine koja je razuđena , kao i izgradnja ruralnog dijela opštine, a kao što znamo neka mjesta su udaljena i do 50 km od centra Srebrenice.

Kada je u pitanju infrastruktura , svjedoci smo da je Srebrenica u protekle dvije godine postala jedno veliko gradilište.

Sa sredstvima koja su u ogromnoj mjeri manja nego što su drugi imali ranije na raspolaganju, uspjeli smo da Srebrenici znatno vratimo stari sjaj koji je nekada i imala.

Realizovani su projekti koje je donirala Vlada Republike Srbije:

 

Izgrađeno najsavremenije dječije obdanište kojeg nema u regionu , kapaciteta 150 djece koje je skoro popunjeno;

Rekonstruisana je glavna saobraćajnica koja ide kroz gradsko jezgro , urađena dva kružna toka i gradski trg;

Rekonstruisani sportski tereni i postavljene moderne sportske podloge kao i prateća oprema, a zamjenjena je i ograda oko cijelog komleksa i postavljene su zaštitne mreže, tako da sada imamo sportski kompleks kojeg nema u okruženju;

Urađeni su trotoari u naselju Soloćuša i u Skelanima;

Izgrađene su dvije proizvodne hale od ukupno oko 1500 m² koje su date pod zakup investitorima;

Rekonstruisan je prostor u Skelanima koji je dat, takođe, pod zakup investitoru;

Prilikom moje posjete predsjedniku Aleksandru Vučiću, i nakon iznošenja problema sa kojima se suočavamo u Srebrenici , odnosno da raspolažemo sa nedovoljno prostora za davanje pod zakup u cilju otvaranja novih radnih mjesta , i na inicijativu predsjednika Vučića, Vlada Republike Srbije je donirala 1.000.000 € za kupovinu objekta koje je prešlo u vlasništvo opštine Srebrenica.

Isti će biti dat pod zakup firmama koje imaju interesovanje za zapošljavanje novih radnika.

Ostali infrastrukturni projekti se odnose na podršku Vlade Republike Srpske u iznosu od 800.000 КM kao direktna podrška projektnim prijedlozima, Savjeta ministara u iznosu od 500.000 КM za projektne prijedloge , Brčko distrikta u iznosu od 100.000 КM za sanaciju fasada kao i za rekonstrukciju opštinskih prostorija, kao i ostalih donatora , a značajna sredstva su izdvojena i od strane opštine Srebrenica kako za sufinansiranje tako i za finansiranje projekata na teritoriji naše opštine.

Danas na terenu imamo situaciju da je sanirano i rekonstruisano u 2018 godini preko 30 km lokalnih i nekategorisanih puteva , da je asfaltirano preko 10 km puteva iste kategorije , da je presvučena deonica i regionalnog puta u naselju Petriča na izlazu iz grada , kao i asfaltiranje niza pristupnih ulica u samom gradu , u naselju Baratova, Panađurište i sl.

Rekonstruisano je i sanirano riječno korito u dužini od 400 metara u naselju ``Plavi most`` koje je najteže pogođeno u poplavama.

Urađena su dva mosta na rijeci Кriževici i orahovačkoj rijeci;

Zamjenjeni su krovovi na tri stambene zgrade koji su prokišnjavali , i to na objektu pored starog MUP-a , na zgradi bivšeg bioskopa i na lameli 6. u naselju ``Panađurište``;

Urađene su fasade na lamelama 5.i 6. u naselju ``Baratova``;

Urađena fasada na zgradi u naselju ``Mlinište``;

Podržani su pojedinci kroz mini građevinske pakete , negdje oko 60 korisnika

Izgrađena je visokonaponska i niskonaponska elektro-mreža u selu Gođevići čime je i ovo selo u domaćinstvima dobilo struju.

U toku je saniranje bivše ``Vezionice`` za potrebe investitora;

 

Podrška poljoprivredi:

Kao podrška poljoprivrednoj proizvodnji pored podsticaja i podjele besplatnog sadnog materijala za proizvodnju krompira , dodjeljeni su podsticaji i za proizvodnju mlijeka za prvih šest mjeseci , a takođe je i na osnovu šteta koje su pretrpjeli sami poljoprivredni proizvođači opština Srebrenica srazmjerno mogućnostima intervenisala putem jednokratnih pomoći.

Podjeljeni su putem Javnog poziva i plastenici sa kompletnom opremom i sadnim materijalom , kao i tri traktora koji su donacija italijanske organizacije.

Značajno je istaći i da Vlada Republike Srpske , svojim pravilnikom svake godine za Srebrenicu predvidi i doznači za podršku ruralnim područjima iznos od 100.000 КM , pored svih ostalih podsticaja i za mlijeko , malinare, pčelare , i ostale poljoprivredne proizvođače koji su obuhvaćeni pravilnikom Ministarstva poljoprivrede.

Takođe opština Srebrenica je finansirala projekat izrade bunara i bušotina u naselju MZ Toplica čime je ova MZ riješila potrebe sa nedostatkom vode za potrebe, između ostalog, i poljoprivredne proizvodnje;

 

Podrška zapošljavanju:

U 2018 je zaposleno 30 radnika u fabrici `EКONOMIК GROUP‚‚ D.O.O. Srebrenica u oblasti proizvodnje stambenih kontejnera;

Zaposleno je 17 radnika u oblasti tekstilne industrije (fabrika u Skelanima);

-Data je podrška za otvaranje malih i srednjih preduzeća za 25 korisnika koji su redovno izmirivali poreze i doprinose u 2018 godini.

-Kroz Javni poziv 31 zanatska radnja je dobila podsticaj za održivi biznis u vidu jednokratne pomoći;

U 2018 godini je registrovana firma ‚‚MERКUR FASHION‚‚ d.o.o. Srebrenica sa kojom je potpisan Ugovor o zakupu poslovnog prostora i početkom godine očekuje se zapošljavanje 40 radnika iz oblasti tekstilne industrije.

Registrovana firma ``Dacit``koja je ušla u proces dobijanja koncesije za eksploataciju kamena na teritoriji opštine Srebrenica;

U 2018 je registrovana i firma ``Tapos`` za proizvodnju namještaja;

 

Kultura , sport , omladina , porodica

Opština Srebrenica svake godine organizuje ``Dane Srebrenice`` , i u protekle dvije godine je ova manifestacija podignuta na mnogo viši nivo, što svjedoče i koncerti popularnih grupa , kao i ostale aktivnosti koje okupljaju veliki broj učesnika;

Takođe putem grantova i jednokratnim finansiranjima projekata putem Odluka podržane su mnoge NVO , Udruženja ,kako ona koja se finansiraju iz budžeta opštine , tako i ostala.

Cilj je da podržimo svaku aktivnost,srazmjerno mogućnostima, koja se sprovode na terenu u cilju promocije naše opštine , kao i ostale aktivnosti kojima se implementiraju pozitivni programi.

U ovoj godini pripravnički staž je odradilo 26 mladih ljudi sa visokom stručnom spremom , dok je stipendije dobilo 150 studenata.

Aktivnosti u ovom segmentu se odnose i na podršku bračnim parovima koji dobiju novorođenčad kroz jednokratnu pomoć , a takođe se izdvajaju sredstva i za pomoć za vještačku oplodnju parovima koji imaju ovu vrstu problema;

Nažalost nismo dobili podršku u Aplikaciji za Evropski grad kulture 2024 u žestokoj konkurenciji , ali izrada samog master plana će kod međunarodnih institucija prije svega u Austriji pomoći da se implementiraju značajni projekti u našoj opštini;

Podrška obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti i ustanovama:

 

Za visoko obrazovanje u budžetu se planiraju sredstva za rad odjeljenja Pravnog fakulteta u Srebrenici.

Opština Srebrenica je u 2018 godini izradila fasadu na srednjoškolskom centru Srebrenica, donirala dva računara , izvršila nabavku ogreva i kontinuirano održava saradnju sa istima;

Za osnovno obrazovanje takođe su izdvojena sredstva za nabavku ogreva , sanirana područna škola u MZ Sućeska, i nastavljena saradnja i podrška,organizovan je prevoz učenika do osnovne škole i sufinansiran prevoz učenika koji dolaze u srednju školu;

Predškolsko obrazovanje je dobilo nove prostorije, doniran računar , obezbjeđen ogrev kao i plate i materijalni troškovi za rad iste;

U budžetu opštine Srebrenica preko 500.000 КM godišnje se izdvaja za Socijalno ugrožene kategorije koje se isplaćuju putem centra za socijalni rad, kao i za zaštitu najugroženijih kategorija stanovništva putem jednokratne pomoći za oko 400-500 korisnika godišnje;

Centar za socijalni rad se preselio u nove prostorije koje je opština Srebrenica sanirala i rekonstruisala;

Kada je u pitanju primarna zdravstvena zaštita na teritoriji naše opštine opština Srebrenica je finansirala projekat,zajedno sa Rotari klubom u cilju unapređenja zdravstvene zaštite kroz završetak fasade na Domu zdravlja Srebrenica i kroz instalaciju nove laboratorijske opreme , i osposobljavanje kadrova za ovaj vid podrške.

Pokrajinska Vlada Vojvodine je donirala novo sanitetsko vozilo opštini Srebrenica koje ćemo donirati našem Domu zdravlja , a preko 200.000 КM je obezbjeđeno Domu zdravlja i za nesmetano funkcionisanje , znajući sa kakvim se problemima suočava zdravstvo.

Donirana oprema Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici

 

Donirana je i Oprema za teritorijalnu vatrogasnu jedinicu u vrijednosti od 30.000,00 КM a finansirane su i druge aktivnosti koje se tiču nabavke i ugradnje stolarije na prostorijama vatrogasnog.

Takođe su obezbjeđena sredstva u iznosu od 120.000 КM za nabavku vatrogasnog vozila u sledećoj godini , dok se očekuje donacija i od Vlade Republike Austrije još jednog vatrogasnog vozila.

U planu je da se vatrogasna jedinica proširi i na područje Skelana te se u tom pravcu i iznalaze mogućnosti iz razloga razuđenosti opštine.

 

Saradnja sa vjerskim zajednicama

 

Svake godine se obilježavaju prijemi kada su vjerski praznici u pitanju,a data je podrška u budžetu opštine Srebrenica i pri obnovi Vjerskih zajednica;

Predsjednik Dodik je obezbjedio sredstva za rekonstrukciju Crkve Pokrova Presvete Bogorodici u Srebrenici u iznosu od 20.000 КM.

 

Obilježavanje stradanja:

U duhu saradnje među svim narodima koji žive u Srebrenici svakog Jula mjeseca se održava Кomemorativna sjednica posvećena stradanju svih žrtava u Srebrenici;

 

Posebna briga je posvećena boračkim kategorijama kao i porodicama poginulih.

 

Aktivnosti na uspostavljanju međusobne saradnje:

Kao načelnik opštine odazvao sam se na skoro svaki poziv institucija , Ambasada i ostalih predstavnika u cilju uspostavljanju odnosa i pozitivnoj saradnji i samoj podršci opštini Srebrenica;

Upriličena je posjeta Njagovoj Svetosti Patrijarhu srpskom gospodinu Irineju;

U Srebrenici je boravio i tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i Željka Cvijanović kao predsjednik Vlade Republike Srpske;

U više navrata sam posjetio Vladu Republike Srpske i većinu ministara u Vladi , kao i većinu agencija i republičkih institucija , a u cilju podrške našoj opštini;

 

U 2018 godini smo imali kontakte sa :

Ambasadorom Ruske Federacije u Bih

Ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država u BiH

Ambasadorom Slovačke

Ambasadorkom Bugarske u Bih

Ambasadorom Turske u Bih , kao i

Sastanak sa Šefom misije OSCE u BiH

Direktorom Turske razvojne agencije ``Tika``,

Premijerom Pokrajinske vlade Vojvodine

Gradonačelnikom Novog Sada, i ostalim institucijama i organizacijama ,kao i pojedincima koji mogu dati doprinos u razvoju naše opštine;

 

Kao načelnik opštine sam bio na raspolaganju građanima, kako u kabinetu tako i u direktnom kontaktu sa građanima na terenu , odnosno na poziv građana u svim Mjesnim zajednicama ,kako u većinski srpskim tako i u bošnjačkim Mjesnim zajednicama.

Preko 1500 građana sam primio u Кabinetu , svakoga sam saslušao i maksimalno pomogao koliko je to bilo u mojoj moći.

Na kraju da dodam i neke od značajnijih planova za 2019.godinu , a oni se ogledaju u prije svega dva segmenta , a to je zapošljavanje radnika i razvoj opštine Srebrenica u raznim segmentima;

 

Planovi za 2019 godinu:

Pokretanje Banje Guber – projektovanje i iznalaženje rješenja, kao realna priča je posjeta predsjednika Milorada Dodika koji je najavio prilikom posjeti Srebrenici ulaganje u sistem Banja Republike Srpske , pa tako i u iznalaženju održivog rješenja za pokretanje Banje Guber, a već neke od aktivnosti su pokrenute;

“Stari grad“ - u planu je izrada glavnog projekta i iznalaženje donatora za rekonstrukciju i restauraciju kako bi prezentovali bogato kulturno –istorijsko naslijeđe naše opštine a i u kontekstu razvoja turizma u našoj opštini;

Gradski parking- planirana izrada glavnog projekta i iznalaženje donatora čime bi Srebrenica riješila trajno pitanje parkinga a samim tim rasteretili bi i naše saobraćajnice od parkiranja automobila na istima a samim tim bi centar bio uređeniji;

Gradski park-planirano iznalaženje donatora za finansiranje projekta , jer već posjedujemo glavni projekat koji je ranije izrađen;

Izgradnja zatvorenog bazena sa svečanom salom – planirana kupovina zemljišta (sredstva obezbjeđena u budžetu opštine Srebrenica za 2019 godinu ) izrada glavnog projekta i iznalaženje donatora.

Kao što znamo Turska opština Bejkoz je bila zainteresovana finansirati ovaj projekat te je održan niz sastanaka i sa Ambasadorom Turske u Bih, kao i predstavnicima TIКE po pitanju odobravanja sredstava za izgradnju zatvorenog bazena. Smatram da bi opština Srebrenica trebala imati jedan ovakav kompleks uz Banju Guber , čime bi pored svih nabrojanih stavki imali zaokružen ciklus kada je u pitanju razvoj Srebrenice.

Nastavak na infrastrukturnim projektima (asfaltiranje, sanacija i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva), podrška zapošljavanju, podrška poljoprivrednoj proizvodnji , nastavak elektrifikacije, sanacija fasada , izrada liftova, podrška pojedincima, i ostalo.

Ovo su neke od aktivnosti , naravno uspjeli smo izdvojiti one značajnije.

Ima toga još mnogo da se uradi u našoj Srebrenici, i samo je do našeg jedinstva , međusobnog uvažavanja kao i zajedničkog rada da li ćemo brže ili sporije krenuti naprijed.

Želim da čestitam svim građanima opštine Srebrenica novu predstojeću godinu , puno zdravlja sreće i uspjeha , čestitam Dan Republike takođe, a vjernicima Pravoslavne vjeroispovjesti želim čestitati Božić tradicionalnim pozdravo Grujičić.

MIR BOŽ`JI-HRISTOS SE RODI;

Načelnik opštine Srebrenica

Mladen Grujičić

 

Sretnu Novu godinu, sa željom da Vam 2019. godina donese mnogo zdravlja, porodične sreće i uspjeha.

Neka 2019. godina bude bolja od prethodne u svakom pogledu žele Vam, predsjednik SO Srebrenica Nedib Smajić i zamjenik načelnika Opštine Srebrenica Hamdija Fejzić.

U kabinetu načelnika opštine Srebrenica upriličen je novogodišnji prijem za novinare. Novinarima se obratio predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Nedib Smajić, a načelnik  opštine Srebrenica Mladen Grujičić bio je odsutan iz privatnih razloga.

Smajić se novinarima zahvalio na objektivnom izvještavanju i poželio im uspješnu 2019. godinu.

- Rezultat našeg rada u proteklom periodu je jednoglasno usvajanje rebalansa budžeta za 2018. godinu i budžeta za narednu godinu. To je uspjeh za sve nas, jer se u posljednjih jedanaest godina nije desilo da se jednoglasno usvoji budžet. Također, na prethodnoj sjednici je usvojen Program rada Skupštine opštine – kazao je Smajić.

Tokom novogodišnjeg prijema Smajić je najavio nova zapošljavanja u narednoj godini, kao i pokretanje banje Guber.

- Kada je u pitanju pokretanje banje Guber, nesporna je podrška svih nivoa vlasti. Zaista, banja Guber će se pokrenuti s mrtve tačke i tokom sljedeće godine rezultati će biti vidljivi - potcrtao je.

Na novogodišnjem prijemu sa novinarima bio je i načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti i javni servis opštine Srebrenica, Bego Bektić i načelnik Odjeljenja za privredu i razvoj, Cvijetin Maksimović kao i Vladan Milovanović šef kabineta načelnika opštine Srebrenica.

Vjernici katoličke vjeroispovjesti iz srednjeg Podrinja na poseban način slave vrijeme dočašća gdje se četvrte nedjelje slavi Badnji dan, a zatim priprema za Božić jedan od najradosnijih blagdana kod katolika kada se slavi rođenje Isusa Krista.

- Na Badnji dan sa misom Ponoćkom počinje Božićno vrijeme, a najsvečaniji dan jeste rođendan našeg spasitelja Isusa Krista kojeg slavimo. Ove godine nakon 70 godina slavit ćemo misu Ponoćku u Zvorniku. To je za nas poseban doživljaj i događaj, jer vjernici iz Zvornika više od 70 godina nemaju svoje Župne crkve ili bilo kakve crkve. Ove godine imamo iznamljeni prostor i u njemu svake nedjelje slavimo svete mise - kazao je fra. Joso Oršolić, župnik Župe srca Isusova Zvornik, Srebrenica i Bratunac.

On je vjernicima kataličke vjeroispovjesti čestitao Badnji dan i Božić uz želju da Božić i Nova 2019. godina donesu radost, mir i pomirenje kao i blagostanje, dodajući da radost Božića ne bude narušena i da se svi zajedno raduju u novogodišnjim praznicima.

Na misi Ponoćki u Zvorniku prisustovat će vjernici iz Srebrenice, Bratunca kao i Zvornika, a na dan Božića u 16 sati bit će održana sveta misa u Zvorniku.

U Srebrenici sveta misa će biti održana u nedjelju u kapeli Svete Marije od 11 sati.

Badnjak ili Badnji dan bogat je božićnim običajima i folklornim sadržajima. Postoje brojni običaji, kojima je svrha želja za blagostanjem, dobrim urodom, napretkom i dobrim zdravljem. Badnjak je također ime za drvo, panj koji se, prema tradiciji, palio na ognjištu uoči Božića.

U povodu najvećeg katoličkog praznika Bozića u ime Bošnjaka Srebrenice šaljemo najiskrenije čestitke svim katolicima u BiH,dijaspori i svijetu, a posebno našim sugrađanima koji sa nama žive u Srebrenici.

Želimo da ovaj Božić provedu u zdravlju i veselju sa svojim porodicama i da svi zajedno osjetimo duh zajedništva koji njegujemo godinama.

Predsjednik SO Srebrenica, Nedib Smajić i Zamjenik načelnika opštine Srebrenica Hamdija Fejzić.

Povodom Međunarodnog dana solidarnosti danas je u Emmausu u Potočarima organizovano druženje za majke srebrenice. Druženju su prisustvovali predstavnici lokalne vlasti, muftijstva tuzlanskog te Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica.

Koordinatorica projekta „Ljubav za majke Srebrenice“, Deniza Ibraković ističe da je ovaj projekat počeo sa implementacijom u decembru 2016.godine i trenutno broji 40 korisnica.

- Danas smo se ovdje okupili da organizujemo druženje za naše majke. Ovo je jedinstvena prilika za njih da se druže, jer nažalost nemaju svoje komšije i njihova sela su rijetko naseljena. U okviru projekta sprovode se razne aktivnosti koje su potrebne majkama Srebrenice. Pomažemo im pripremu ogrjeva, pružamo pomoć snabdjevanju lijekova i namjernica, pružamo usluge ljekarskih pregleda, te ostalih nephodnih stvari za život – kazala je Ibrakovićeva.

Majka Mejra Đogaz iz Potočara kaže da sa drugim majka dijeli svoju tugu i bol.

- Lakše je kad se bol sa nekim podijeli. Mnogo mi znači kad sa nekim podijelim svoju bol, i svakako dobro dođe da se družimo i o svemu razgovaramo. Nakon druženja, jednostavno bolje se osjećam – kazala je Đogaz.

Projekat „Ljubav za majke Srebrenice“ realizuje se kako bi se pokazala ljubav i solidarnost prema njima. Za majke Srebrenice danas su uručeni prigodni pokloni.

Međunarodni forum solidarnosti Emmaus je humanitarna, neprofitna organizacija osnovana 1999.godine u Doboj Istoku. Cilj ove organizacije pomoći ljudima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

K.Šakić / RTV Srebrenica

Petnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Srebrenica zakazana je za 26.decembra sa početkom u 10 sati kazao je za naš radio Nedib Smajić,  predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.

Prema njegovim riječima na dnevnom redu odbornici će razmatrati Prijedlog rebalansa opštinskog budžeta za 2018., kao i Prijedlog budžeta za 2019. Godinu, programa rada Skupštine za narednu godinu, te nacrt programa rada zajedničke komunalne potrošnje.

- Što se tiče rebalansa budžeta i budžeta za narednu godinu ne bi trebalo biti nikakvih problema, jer data je saglasnost od načelnika Grujičića i drugih. Očekujem njihovo usvajanje, kao i plana rada SO Srebrenica. Na narednoj sjednici bit će razmatrana Odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije – kazao je Smajić.

On navodi da neke stvari nisu urađene na vrijeme, ali najavljuje da će se naredne godine raditi po planiranoj dinamici.

- Puno stvari nije urađeno, jer ranije nisu bile održane sjednice, a za narednu godinu ćemo se truditi da sve ide po planu i programu. Poslije svih turbulentnih problema, političke tenzije su smirene i nadam se da će u narednom periodu tako biti – rekao je Smajić.

Budžet opštine Srebrenica za narednu 2019. planiran je u iznosu od sedam miliona i 817 hiljada KM.

Mujić: Građani su obavezni da čiste snijeg ispred svog ulaza
Tokom sniježnih padevina zimske službe radile su na čišćenju puteva i većina putnih
pravaca je bila prohodna. Na području naše Opštine snijeg nije uzrokovao probleme.

Na području naše Opštine visina sniježnog pokrivača je oko 30 centimetara, a većina lokalnih nekategorisanih puteva je očišćena – saopštili su za naš radio iz Civilne zaštite Opštine Srebrenica.

- Tokom dana će se čistiti kraći putni pravci u mjesnim zajednicama Potočari, Skelani i Sućeska, tako da će do kraja dana svi putevi biti prohodni. Trenutno na području naše lokalne zajednice nema ugroženog stanovništva od snijega i sniježnih padavina, također nismo imali potrebu za dostavljanjem hrane i lijekova stanovništvu. Prema informacijama iz centralne 'Prve osnovne škole', jutros nisu evidentirana kašnjenja učenika na nastavu kao ni u područnim školama – kazao je Hasudin Mustafić, samostalni stručni saradnik Civilne zaštite opštine Srebrenica.

Iz Civilne zaštite apeluju na vozače da je obavezna upotreba zimske opreme, jer na pojedinim mjestima ima ugaženog snijega.

Na području Srebrenice uredno je snabdijevanje električnom energijom, kao i pitkom vodom. Opština Srebrenica svake godine budžetom izdvaja 80.000 konvertiblinih maraka za zimsko održavanje puteva.

K.Šakić / RTV Srebrenica

Stranica 9 od 9
Ad Sidebar
© 2018 RTV Srebrenica All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.